Beleid en verslaggeving

We werken met vrijwilligers dus onze donaties en inkomsten gaan volledig naar de Goede Doelen.  De reizen van de voorzitter naar Guatemala om een kijkje ter plekke te nemen heeft ze zelf bekostigd.  De verantwoordelijke personen van de 3 projecten in Guatemala kennen we persoonlijk. Zij  brengen regelmatig verslag uit van de besteding van onze donaties. 

Geld besparend
Bundeling van donaties is goedkoper. Omdat bij rechtstreekse donatie aan Guatemala  geld kwijt raakt aan de banken voor de internationale overboeking  is het voordeliger de donaties te bundelen. Ook dat is een functie van QAS.

Bestuur
We zijn een officiële Stichting opgericht op 17 juli 2003 met een bestuur bestaande uit een voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester, secretaris. Kijk bij bestuur voor de namen.

Stichting Mondial
We zijn aangesloten bij Stichting Mondial in Apeldoorn. Dir is een platform voor organisaties in Apeldoorn e.o, actief op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en mondiale vraagstukken die hierop betrekking hebben. Zij zetten zich in voor het leven in landen waar het minder goed is dan in Nederland en helpen daar mensen in hun bestaan!

Jaarrekening
De jaarrekeningen van QAS zijn openbaar en controleerbaar .
jaarrekening 2004
jaarrekening 2006
De overige jaarrekeningen zijn bij ons op te vragen via e-mail.